Taxi Linsen groeide vanaf 1991 gestaag, heden ten dage beschikt het bedrijf over een wagenpark van 180 voertuigen die zijn te groeperen personenauto’s, personenbussen, rolstoelbussen en touringcars.

Het beleid van Taxi Linsen is gericht op het leveren van service en kwaliteit in de dienstverlening naar de klanten. Taxi Linsen bedient ieder segment van het personenvervoer, alles wat loopt en rolt met personen kan Taxi Linsen vervoeren.
Om de service en kwaliteit in de dienstverlening te waarborgen werk Taxi Linsen met twee keurmerken. Het keurmerk ISO 9001 wordt gehanteerd voor de bedrijfsprocessen, terwijl het TX keurmerk betrekking heeft op de taxiwerkzaamheden. De leiding van Taxi Linsen voert een actief beleid m.b.t. naleving van de regels van de keurmerken, zowel intern als extern.

Taxi Linsen streeft naar een goede service en kwaliteit in haar dienstverlening, hierbij spelen de medewerkers en voertuigen een cruciale rol. Het wagenpark bestaat uit moderne voertuigen die voldoen aan alle eisen om dit werk te kunnen uitvoeren. De medewerkers worden op basis van vastgestelde criteria geselecteerd en opgeleid voor hun verantwoordelijke functie. Chauffeurs worden ieder jaar opgeleid of bijgeschoold om tijdig in te spelen op de steeds wijzigende omstandigheden in de taxibranche en hen de tools te geven het werk zo goed mogelijk uit te voeren. De leiding van Taxi Linsen communiceert veel met haar medewerkers om de werkzaamheden goed te laten verlopen en de medewerkers prettige en plezierige werkomstandigheden te bieden.
Taxi Linsen betaalt zijn personeel uiteraard volledig volgens de CAO Taxivervoer en CAO Besloten Busvervoer.

Het management onderhoudt goede contacten met de lokale vertegenwoordigers van belanghebbende gebruikersgroepen waardoor er goed en tijdig kan worden ingespeeld op de wensen van deze gebruikers.
Taxi Linsen is in staat om voor iedere klant maatwerk te bieden door de wensen van de klant centraal te stellen.